SBIR Circulaire Viaducten: deze 3 prototypes worden gerealiseerd

Innovatiecompetitie van RWS

Maar liefst 32 inzendingen ontving Rijkswaterstaat voor de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten. Tien schopten het tot het haalbaarheidsonderzoek en drie daarvan mogen nu een prototype gaan realiseren.

ViCi – modulaire boogconstructie, terugwinbare onderbouw

Het consortium ViCi bestaat uit Boskalis, Integraaljagers, Martens Beton en ABT. Hun systeem bestaat uit een terugwinbare modulaire betonnen boogconstructie en – onderbouw, die bovendien herbruikbaar en uitwisselbaar zijn op elementenniveau. Voor het viaduct van ViCi zijn 56 procent minder primaire grondstoffen nodig dan bij een conventioneel ligger- of plaatviaduct. De milieu-impact gaat met 57 procent omlaag, de kosten met 68 procent. Het komt bovendien zonder beperkingen op het gebied van gebruiksrechten beschikbaar voor de hele sector. Lees meer >

Nebest - Closing the loop

Het consortium Closing the Loop, bestaande uit Nebest, Antea Group, Strukton Civiel en GBN, gaat voor het sluiten van de cirkel voor hoogwaardig hergebruik. Het consortium werkt aan de bouw van het eerste Closing the Loop viaduct in Nederland. Er wordt een viaduct van de sloop gered, onderdelen geoogst, onderzoek uitgevoerd naar de restlevensduur en constructieve capaciteit van de onderdelen en een nieuw viaduct ontworpen en geëngineerd. Uiteindelijk wordt zo een viaduct gerealiseerd dat volledig uit hergebruikte materialen bestaat. Lees meer >

Royal HaskoningDHV – Hergebruik Prefabliggers

Royal HaskoningDHV wil verspilling voorkomen door het gebrek aan vertrouwen in de technische levensduur van de liggers weg te nemen. Het bedrijf wil liggers van Ballast Nedam een tweede leven geven en deze gereed maken voor nieuw gebruik in hun bestaande functie. Liggers worden ze ontdaan van hun druklaag en schoongemaakt. De gaten die tijdens het uithijsen zijn gemaakt worden gerepareerd en eventueel wordt wapening hersteld. In feite worden ze volledig gereedgemaakt voor hun tweede leven. Met herberekeningen kan worden gemeten of de liggers nog geschikt zijn voor hergebruik. Lees meer >

Wat is SBIR?

Strategic Business Innovation Research, kortweg SBIR, is een manier van inkopen waarmee de innovaties in de markt worden gestimuleerd. Door het onderzoek- en ontwikkeltraject voor innovaties mee te financieren, krijgt het innovatieve vermogen van de markt een boost. Zo kan SBIR echt bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Een SBIR-traject werkt als een gefaseerde competitie. Per fase gaan steeds de ondernemingen (of consortia hiervan) met de beste plannen door.

Meer weten? Kijk op de pagina van de SBIR Circulaire Viaducten of bezoek de Open Leeromgeving.

© Koninklijke Bouwend Nederland