Innovatie-uitvoeringsagenda

Voor welke maatschappelijke opgaven staat Rijkswaterstaat? Welke innovaties zijn daarvoor nodig? En hoe wil RWS dat realiseren met marktpartijen, kennisinstellingen en andere overheden? Dat staat in de Innovatieagenda 2030. In de agenda zijn vier innovatiethema’s benoemd: Vervanging en Renovatie, Klimaatneutraal en Circulair, Smart Mobility en Data & Informatievoorziening (IV). RWS heeft per thema diverse roadmaps opgesteld.

Innovatieagenda en Innovatie-uitvoeringsagenda

Met de Innovatieagenda wil Rijkswaterstaat er ook voor zorgen dat ontwikkelde innovaties van pilots daadwerkelijk in de praktijk gebracht worden. Nieuw daarbij is de Innovatie-uitvoeringsagenda 2021-2022, een bijlage bij de Innovatieagenda waarin duidelijk wordt gemaakt wat Rijkswaterstaat in deze twee jaar concreet doet aan innovaties.

58 innovaties

Het document bevat de 58 belangrijkste innovaties binnen de focuspunten waar Rijkswaterstaat op dit moment bij betrokken is en waarvoor financiering en capaciteit al geregeld zijn. In verschillende fasen: van bijna-marktklare drijvende zonnepanelen en een te implementeren nieuw wegkantstation tot verkenningen als het voorspellen van wateroverlast via machine learning en alternatieven voor asfalt en wegverharding.

Bekijk de Innovatie-uitvoeringsagenda 2021-2022

Innovatieaanpak

Wil je over twee jaar ook op de nieuwe Innovatie-uitvoeringsagenda van RWS staan? De RWS-innovatieaanpak biedt een raamwerk voor (en helpt bij) het gezamenlijk doorlopen van het innovatieproces. Voor elke fase zijn tools en werkbladen te vinden in de toolbox.

Gerelateerd nieuws

Bekijk al het nieuws
Creëer je eigen Leerruimte
20 september 2021

Creëer je eigen Leerruimte

SBIR Circulaire Viaducten: deze 3 prototypes worden gerealiseerd
14 september 2021

SBIR Circulaire Viaducten: deze 3 prototypes worden gerealiseerd

Innovatiecompetitie van RWS

© Koninklijke Bouwend Nederland