Samen innoveren

   
Labs, broedplaatsen, makerspaces, hubs, communities, research platforms en andere plaatsen om ideeën op te doen, te testen, te delen en uit te werken. Wil je zelf aan de slag met innoveren in jouw bedrijf? Profiteer dan van de bestaande netwerken!

summergame-tcm26-279317

LEF Future Center RWS

Inspiratie en ideevorming rondom klimaatadaptatie, slimme en groene mobiliteit en circulaire economie. Gebouw Westraven Rijkswaterstaat | Griffioenlaan 2 | 3526 LA | Utrecht

Bezoek de website
leab-thumbnail-tcm26-277351

Innovatie TestCentrum RWS

Testcentrum van RWS voor innovatieve producten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw (GWW).

Bezoek de website
innovatieloket

Innovatieloket RWS

Het innamepunt van innovatievoorstellen. Deze worden beoordeeld op geschiktheid voor RWS, en begeleid tot er een eigenaar gevonden is binnen RWS.

Bezoek de website
network-1246209-640

Infra-Innovatie Netwerk

De community Innovatie in de Infra (IIN) van Crow verbindt professionals in de Nederlandse infra-sector.

Bezoek de website
161020-stroomversnelling2-480x224

Stroomversnelling

Samen met haar leden werkt Stroomversnelling actief aan de kwaliteit van de energietransitie van de woningvoorraad. Nijverheidsweg 16A | 3534 AM | Utrecht

Bezoek de website
mkb-idee

MKB!dee

Met MKB!dee ondersteunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondernemers die een goed idee hebben om de ontwikkeling van werknemers in hun bedrijf, branche of regio te stimuleren. Oranjebuitensingel 6 (4e etage) | 2511 VE | Den Haag of Arthur van Schendelstraat 600-H (4e etage) | 3511 MJ | Utrecht

Bezoek de website
dsc-0080

De WaterStraat | Green Village

De WaterStraat is een proeftuin voor experimenten, onderzoek en demonstratie. Ondernemers, onderzoekers en gebiedsbeheerders werken hier gezamenlijk aan nieuwe innovatieve producten om beter om te gaan met hemelwateroverlast in de stad. De WaterStraat biedt de mogelijkheid om concepten en producten te testen, (door) te ontwikkelen en te demonstreren. Van den Broekweg 4 | 2628 CR | Delft

Bezoek de website
tki-logo-kopie-ren

TKI Bouw en Techniek

TKI Bouw en Techniek is het vliegwiel voor bouw-, ontwerp-, en techniekinnovatie. Het bundelt innovatievragen vanuit de overheid, innovatiebehoeftes vanuit de markt en onderzoekstrajecten vanuit kennisinstellingen in publiek-private, meerjarige onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's. Door een efficiënter, gebundeld innovatieproces kunnen innovaties versneld en op grote schaal tot stand komen om de grote maatschappelijke opgaven op te lossen.

Bezoek de website
1920-bouwlabrampdobuiten-771625

BouwLab R&Do

BouwLab R&Do is opgericht om nieuwe innovaties en technische mogelijkheden te onderzoeken en direct laagdrempelig toepasbaar te maken binnen de bouw. Pionieren kun je nu eenmaal het beste in teamverband. Oudeweg 91-95 | 2031 CC | Haarlem

Bezoek de website
de-bouwcampus-acb44deaca7f7155b453001603e9d9a9-2

De Bouwcampus

De Bouwcampus is een ontmoetingsplek voor partijen uit de hele bouwsector. Marktpartijen, kennisinstellingen en overheden werken hier samen aan het versnellen van innovatie in de bouw. Een ideale plek om inspiratie op te doen, kennis te delen en te werken aan vernieuwing. Van der Burghweg 1 | Gebouw 26 A | 2628 CS | Delft

Bezoek de website
tbi-logo1

TBI Kennislab

Binnen de TBI holding is het TBI kennisLAB een expertisecentrum op het gebied van SE en BIM. De TBI-bedrijven kunnen samen met TBI KennisLAB optimaal multidisciplinair samenwerken aan innovaties.

Bezoek de website
0

Pioneering Enschede

Zo’n 120 bedrijven en instellingen werken actief samen in tien verschillende projectgroepen, de werkplaatsen van Stichting Pioneering. De deelnemende partijen delen hun kennis in verschillende business cases en ontwikkelen samen nieuwe werkwijzen en producten. The Gallery | Hengelosestraat 500 | 7521 AN | Enschede

Bezoek de website
building-bink

BuildinG

BuildinG is hét onafhankelijke kennis- en innovatieplatform voor toekomstbestendige bouw en infra in Noord-Nederland. Met een proeftuin, kennis en netwerk helpt BuildinG ondernemers, onderzoekers, bewoners en overheden bij innovatie voor een betere gebouwde omgeving en een vitale regionale bouweconomie. Zernikelaan 17 | 9747 AA | Groningen

Bezoek de website
schermafbeelding-2020-06-24-om-203924

BOWINN

Op de campus voor innovatie in de bouw wordt door leden uit het noordoosten van Friesland gewerkt aan toekomstgerichte ontwikkelingen voor de bouw- en leefomgeving. De focus ligt op innovaties die alle (bouw)sectoren raken, in de volle breedte. Ondernemers, overheden en onderwijs leren elkaar hier kennen en inspireren. Hogedijken 20 | 9101 WV | Dokkum

Bezoek de website
eit-health-yesdelft-1nov-26-1920x1280-bbfb4b05

YES! Delft

Bij YES! Delft helpen we een positieve impact op de wereld te maken door ondernemerschap en ons uitgebreide startup-ecosysteem. Ons team is proactief betrokken bij de reis van startups van start tot exit, om de oprichters in staat te stellen bij te dragen aan een betere wereld. Molengraaffsingel 12 | 2629 JD | Delft of Wilhelmina van Pruisenweg 104 | 2595 AN | Den Haag

Bezoek de website
robovalley-tu-delft

RoboValley/RoboHouse

RoboValley is een onafhankelijke stichting die samenwerkt met de TU Delft en uitvinders helpt bij de ontwikkeling van robotica start-ups. RoboHouse is RoboValley's Smart Industry Fieldlab. Julianalaan 67 | 2628 BC | Delft

Bezoek de website
gp-ilab-logo

GreenPac iLab

Green PAC is een open innovatiecentrum voor (groene) kunststoffen, vezels en composieten. De Green PAC iLab community biedt hulp om (kunststof) productideeën verder te ontwikkelen, te maken en te vermarkten. Ceintuurbaan 15 | 8022 AW | Zwolle

Bezoek de website
0-1

Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE)

Het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (NICE) is dé plek waar jonge mensen kunnen werken aan vraagstukken van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. Met hun nieuwe kennis helpen ze de transitie naar een circulaire economie te maken. Gasgracht 3 | 7941 KG | Meppel

Bezoek de website
images

SPARK Makers Zone

SPARK Makers Zone is ruim 1.000 vierkante meter en kent verschillende werkplaatsen, werkbanken en een unieke mix van machines. Hier kun je echt alles maken. Paardskerkhofweg 15 | 5223 AJ | Den Bosch

Bezoek de website
schermafbeelding-2020-07-01-om-145253

Brainport Smart District

Brainport Smart District is bedoeld als grootschalig experiment voor nieuwe vormen van bouwen, samenleven, energie, watervoorzieningen en vervoer. Automotive Campus 30 | 5708 JZ | Helmond

Bezoek de website
schermafbeelding-2020-07-09-om-163634

Brightlands Chemelot Campus

Brightlands Chemelot Campus is een broedplaats voor materiaalkunde en innovatie. Word lid van de community en stimuleer samen innovatie! Urmonderbaan 22 | 6167 RD | Sittard-Geleen

Bezoek de website
icdubo-small-logo

Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen

ICDuBo is een actieve en onafhankelijke B2B community die alle professionals verbindt die betrokken zijn bij duurzaam (her)ontwikkelen en beheren van vastgoed. RDM Centraal Magazijn (haven 2600) | Directiekade 2 | 3089 JA | Rotterdam

Bezoek de website
protospace-utrecht-fablab

ProtoSpace | Fablab

ProtoSpace is een plek waar ideeën tastbaar gemaakt worden en waar snelle innovatie plaats kan vinden doordat meerdere disciplines binnen het maakproces op laagdrempelige wijze ter beschikking worden gesteld. Padualaan 99 | 3584 CH | Utrecht

Bezoek de website
schermafbeelding-2020-07-13-om-185312

DreamHûs

DreamHûs is een experiment op The Green Village op TU Delft Campus van het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Yes!Delft en de Bewonersraad Friesland. Het doel is om met elkaar de transitie naar een duurzamere maatschappij te versnellen. The Green Village | Van den Broekweg 4 | 2628 CR | Delft

Bezoek de website
tgv-blokje

The Green Village

The Green Village is een proeftuin voor duurzame innovaties, op de campus van de TU Delft. Het is een openluchtlaboratorium voor experimenten met nieuwe technologieën voor de woon- en leefomgeving. Van Den Broekweg 4 | 2628 CR | Delft

Bezoek de website
2019-januari-kaart-waterschappen-nederland-cellulose

De Energie- & Grondstoffenfabriek

De Energie- & Grondstoffenfabriek bestaat uit betrokken waterschappers vanuit alle waterschappen die van afvalwaterzuivering naar hergebruik van energie en grondstoffen uit afvalwater willen.

Bezoek de website
0-2-1

TKI Urban Energy

TKI Urban Energy stimuleert de ontwikkeling van innovaties voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving. Arthur van Schendelstraat 550d | 2e verdieping | 3511 MH | Utrecht

Bezoek de website
© Koninklijke Bouwend Nederland