Alles-in-een tunnelmethode

Vraag | Launching customers

Op basis van 40 jaar ervaring in de tunnelbouw heeft ingenieursbureau Bovon een unieke alles-in-een tunnelmethode ontwikkeld: de Bovon TunnelGraafMethode (TGM). Dankzij deze machine en de prefab betonnen elementen kunnen tunnels, onderdoorgangen, verdiepte wegen en zelfs dijkverhogingen worden aangelegd in minder tijd, tegen lagere kosten en met minimale omgevingsbelasting.

De Bovon TunnelGraafMethode (TGM)

De basis van het gepatenteerde Bovon systeem is de TunnelGraafMethode (TGM). Omkeerbaar toerental geregelde grondfrezen graven de grond af naar een met water gevulde drukkamer. Dat water-grond mengsel wordt vervolgens met zandpompen afgevoerd. Dat maakt deze methode buitengewoon geschikt voor gebieden met een hoge grondwaterstand. In de sleuf of tunnel wordt met U-vormige, prefab elementen volgens gangbare normen en binnen toegestane transportafmetingen een rechthoekige bak of buis geconstrueerd. Damwanden, onderwaterbeton en bemaling zijn zo niet nodig, en ook bentoniet is overbodig! De Tunnelgraafmachine verplaatst zich met behulp van hydraulische cilinders die zich afzetten tegen de laatst aangebrachte tunnelelementen en is verticaal en horizontaal bestuurbaar. In 8 uur kunnen 8 complete elementen worden geplaatst, wat neerkomt op een productie van 12 tot 24 meter. De TGM-machine is herbruikbaar voor meerdere tunnels.

Boren zonder oppervlakteverstoring

De Bovon TGM kan tunnels (vlak) onder het maaiveld of water aanleggen, in een dichte sleuf en zonder de oppervlakte te verstoren. De Bovon TGM is daarmee uitermate geschikt voor projecten waarbij weinig of geen ruimte is voor bouwwerkzaamheden door hoge grondwaterstand, onder een snelweg of een spoorondergang. 

Maar met dit revolutionaire systeem kunnen ook tunnels worden aangelegd via het ‘open sleuf principe’. De TGM blijft tijdens het werk van boven open, de elementen van de tunnel worden via een kraan van bovenaf ingebracht. Hierna kan de tunnel met prefab dakplaten worden afgedekt. Ter hoogte van kruisingen met bijvoorbeeld wegen kan de open sleuf aangepast worden naar de gesloten tunnelgraaf werkwijze, om vervolgens weer als open sleuf door te gaan.  De op- en afritten worden bovendien meteen meegegraven volgens het vereiste hellingspercentage.

Grote (milieu-)besparingen

Bouwen volgens het Bovon-concept betekent lagere kosten, korte projecttijden, minimale omgevingsbelasting en lage CO2-uitstoot bij de aanleg van leidingtunnels, voetgangerstunnels, fietstunnels, verkeerstunnels, verdiepte wegen en onderdoorgangen. Doordat minder beton wordt gebruikt, bespaart de Bovon TGM tot wel 20.000 ton CO2 per km tunnel (ca 35%). Door de kortere en minder diepe op- en afritten stoot het verkeer tot 10.000 ton CO2 per jaar per km tunnel minder uit. Nog een plus: het bestaande verkeer wordt minimaal gehinderd tijdens de bouw, vaak is zelfs geen wegomlegging nodig.

En er zijn meer voordelen:

 • Korte bouwtijden door flexibele en snelle inzetbaarheid.
 • Geschikt voor open sleuf (verdiepte weg) en gesloten methode (tunnel).
 • Op- en afritten direct meegegraven.
 • Robuuste, vormvaste en stabiele constructie door langsvoorspanning.
 • Besparing op indirecte werkzaamheden zoals diepwanden, onderwaterbeton, trekpalen en bemaling.
 • Minder CO2, minder fijnstof en NOx/Stikstof ten opzichte traditionele bouw.
 • Minder grondverzet door efficiëntere bouw.
 • Geen grondwateronttrekking – geen beïnvloeding van grondwaterstand.
 • Minder omgevingshinder door werken onder het maaiveld.
 • Geen bentoniet nodig.
 • Beslag op grond voor werkterrein is minimaal.

Het is tijd voor de Bovon Tunnel Graaf Methode

RWS heeft Bovon een kans gegeven om het systeem aan te prijzen in een Bootcamp. Tijdens de voorbereidingen zijn er enkele commissies benoemd, die het systeem op zowel technisch gebied, uitvoerbaarheid en CO2- vermindering hebben berekend. In dat kader zijn er twee werken, een HOV-onderdoorgang in Utrecht en een fietstunnel op ruwbouw begroot met zowel traditioneel als met de Bovon-methode. Het bleek dat er veel voordelen te behalen zijn. Opvallend is dat er vooral veel CO2- en NOx voordeel is te behalen in het grondwerk, dat aanzienlijk minder is bij de Bovon-methode.

Wij willen ons systeem graag in praktijk toetsen. Maar daarvoor hebben we een civiel project en partner nodig. Wij brengen de kennis en het bouwen van de machine in. Spring jij met ons in het diepe?

Contact

Ingenieursbureau Bovon
Leo van Tol
Telefoon: 0630324194 
E-mail: L.vantol@bovon.nl

 

 

Gerelateerde innovaties

Bekijk alle innovaties
Vraag | Kennis, Launching customers
Emissieloos grondverzet

Emissieloos grondverzet

Verwisselbare accupakketten

24/7 emissieloos grondverzet. Ploegam en Staad (Doosan) maken het mogelijk: elektrische zware GWW-machines

Vraag | Launching customers, Samenwerking
Matchmaking bij aanbestedingen

Matchmaking bij aanbestedingen

Efficiënt calculeren

De platformtechnologie van Calculatiepool helpt calculatiekosten te verlagen en slagingskansen te vergroten.

Vraag | Launching customers
RAMAC: een duurzaam alternatief voor betonmortel

RAMAC: een duurzaam alternatief voor betonmortel

Nieuwe generatie betonmortel

De SQAPE-technologie is een methode om beton te produceren zonder cement. Duurzaam en met unieke bouwtechnische eigenschappen.

© Koninklijke Bouwend Nederland