Een initiatief van Bouwend Nederland
Afbeelding Bouwplan in 1 dag

Bouwplan in 1 dag

Vraag | Launching customers, Samenwerking

Om 100.000 woningen per jaar te kunnen bouwen moet de bouwsector vanaf de ontwerpfase tot en met de uitvoer op de schop. Er moet beter en meer geïntegreerd samengewerkt worden. Bouwteams moeten niet bij ieder project het wiel opnieuw willen uitvinden, maar gestandaardiseerd naar oplossingen zoeken. Dat lukt alleen als de digitale middelen in markt dit ook ondersteunen en mogelijk maken. Daarom hebben OMRT en VORM de handen ineengeslagen om Ostate te maken. Software die razendsnel tot een ontwerp komt op basis van gestelde, complexe en soms zelfs tegenstrijdige criteria. Ons motto? Snel naar de bouwvergunning!

Het systeem

Ostate gebruikt locatiespecifieke randvoorwaarden, het bouwbesluit en de wensen van de gebruiker om middels parametrische algoritmes tot efficiënte bouwplannen. In korte tijd worden op basis van de gestelde eisen honderden verschillende varianten gegenereerd waaruit een bouwteam of ontwikkelaar kan kiezen. Ostate baseert de 3D dimensies van het ontwerp op verkrijgbare bouwmaterialen en elementen uit een database van aangesloten bouwleveranciers zodat je ook direct ziet met welke bouwelementen dit ontwerp gebouw kan worden. Via slimme rekenalgoritmes toont Ostate per variant de kosten, de materialenstaat, de duurzaamheid en de bouwfysica (e.g. windhinder, hittestress, daglicht, brandveiligheid). Zo ligt snel het optimale plan op tafel.

Ontwerpproces in één dag

Ostate werkt met de alombekende fases in een ontwerpproces, alleen worden deze van initiatief tot aan detaillering nu binnen 1 dag doorlopen in plaats van maanden of jaren. In het programma worden deze aangeduid als Level of Details (LoD's): 

  1. De massastudie (Level of Detail 1). Data uit de omgeving wordt middels het invoeren van een adres automatisch verzameld en in 3D getoond, waarna je een ontwikkellocatie kunt selecteren en bijvoorbeeld zeer snel het bestemmingsplan van die locatie inzien. Na het invoeren van de gewenste FSI, GSI, en OSR en het uiteenzetten van de maximale bouwenvelop genereert Ostate een eerste massastudie en berekent hierover de windhinder, geluid, hittestress, bruto vloeroppervlaktes en zichtanalyses. Deze massastudie kan snel gewijzigd worden naar eigen wens en er kan interactief gekeken worden welk plan het allerbeste werkt op die locatie.
  2. Het telmodel (Level of Detail 2). In deze stap komt Ostate tot de invulling van het bouwvolume door het genereren van een telmodel. Hierbij wordt rekening gehouden met loopafstanden, verticale ontsluiting, het constructiestramien (gebaseerd op verkrijgbare casco bouwelementen) en het gewenste programma en verdeling van de appartementen. Mits aanwezig wordt ook rekening gehouden met de indeling van parkeren (boven- of ondergronds) zodat de constructie niet gehinderd wordt door de verticale krachtenafdracht. Op dit niveau kan er gerekend worden aan het casco van het gebouw, de energiebehoefte van het gebouw en de nagalmtijden.
  3. De plattegronden (Level of Detail 3). De derde stap gaat over de verdere indeling van de appartementen. Op basis van daglichtberekeningen, brandveiligheid en de 55% eis worden de raamgrootte en kamergrootte verhoudingen uitgerekend en kan het uitzicht per kamer bepaald worden. Standaard elementen als keukens, badkamers en binnenwanden worden middels de leveranciersdatabase ingepast, er wordt getest in hoeverre ze optimaal geplaatst kunnen worden.
  4. De materialen (Level of Detail 4). De laatste stap gaat over de finalisering van het ontwerp, er kan hierbij nog getoetst worden of andere materialen ook toepasbaar zijn en welke prestatie het gebouw daarmee zou hebben op kosten, duurzaamheid en energieverbruik. Via een overzichtelijk dashboard krijg je de mogelijke varianten in beeld en kun je snel tussen alle varianten schakelen om de verschillen in te zien.

Besparen op faalkosten

De faalkosten in Nederland liggen gemiddeld op 10% - zes miljard euro per jaar. Bijna alle faalkosten zijn terug te voeren op miscommunicatie en gebrekkige samenwerking. Wij zijn ervan overtuigd dat de computer kan worden gebruikt om deze leemte op te vullen. Niet door betere communicatie maar door integratie binnen het product. Door Ostate te gebruiken, worden zowel kosten, planning als duurzaamheid binnen één tool geoptimaliseerd.

Klaar voor de markt

Ostate is een enorm ambitieus project, zowel op technisch vlak als qua samenwerking. Het systeem is nog geen kant-en-klare software die op je eigen computer gebruikt kan worden, maar inmiddels in 7 projecten succesvol ingezet. De technische ontwikkel-roadmap ligt er, Massastudies en Telmodellen zijn gereed voor gebruik, inclusief parkeren. De plattegronden en materialenkoppeling staan op de planning om halverwege 2021 marktbreed bruikbaar te zijn.

Zelf invoeren van gegevens is nu dus nog niet mogelijk. Maar het gebruik van het programma wel: het team van OMRT neemt nu de marktvraag op, binnen 5 dagen wordt er standaard een variantenstudie geleverd in een overzichtelijk dashboard en PDF format met een uitleg van de uitkomsten. Er zijn op deze manier al enkele grote en kleinere plannen gerealiseerd door zowel vastgoedontwikkelaars als gemeenten. Onze tip om Ostate te gebruiken? Bel OMRT op dag 1 van het project.

Leveranciers en partners gezocht

We zoeken naar leveranciers die hun bouwelementen en materialen willen laten opnemen in de database. De ontwikkelaar kan zo snel zien hoe zijn project eruit ziet met het toepassen van jouw elementen. Bovendien kun je vanuit Ostate op een uniforme wijze een aanvraag verwachten, om miscommunicatie te voorkomen. We zijn nog druk in ontwikkeling en zoeken daarom ook naar partners die interesse hebben om ons te helpen om het systeem nog verder uit te breiden.

Processen en beslissingen binnen de bouw kunnen lang duren. Wij nodigen de bouwsector uit om in ieder geval de interne processen en beslissingen te versnellen en de kwaliteit te waarborgen binnen het gestelde budget. www.ostate.tech

Contact

OMRT
Jasper Spiegeler
Telefoon: 06 3116 4132
E-mail: spiegeler@omrt.tech

Een initiatief van Bouwend Nederland
© Bouwend Nederland