Leermeester op afstand

Vraag | Kennis, Launching customers

Als we één ding van de Covid-19 crisis hebben geleerd is het wel dat we niet altijd fysiek ergens hoeven te zijn om te leren, trainen of getraind te worden.”

Virtuele leermeesters

Wij bieden u een interactief en dynamische leeromgeving bestaande uit lesmateriaal waarbij we gebruik maken van “augmented” en “mixed reality” technologie. Door het gebruik van Virtuele Leermeesters wordt leren aantrekkelijk en worden opleiding-, training- en inwerktijd verkort. Ideaal voor onderwijsinstellingen, praktijkopleiders, trainers en bouw- en infrabedrijven en HR en organisatie adviseurs, veiligheidsadviseurs.

Skillset en op afstand meekijken

Virtuele Leermeesters is een lesmodule bestaande uit een skillset waarmee door het gebruik van virtuele content, zoals 3D modellen, vaardigheden geleerd worden. Deze skillset kan zowel in leslokaal, praktijkruimte en werkvloer ingezet worden. Hierdoor is het niet nodig apparaten aan te schaffen en kunnen oneindig scenario’s worden verwerkt. Daarbij kan middels een “meekijkfunctie” de “leermeester” op afstand meekijken.

Train de trainer

Ook bieden wij trainingen aan waarmee gebruikers met de Virtuele Leermeester toepassing leren werken en de leermeesters vaardigheden aanleren voor het gebruik van sociale en didactische vaardigheden op afstand. Dit totaalpakket zorgt ervoor dat we bestaande kennis en ervaring sneller overdragen tegen lagere kosten en op elke gewenste plek en elk moment.

Gids in veranderend landschap

Wij zijn pioniers op het gebied van augmented reality technologie. In een veilige omgeving van de werkgever hebben we kennis opgedaan over de impact en effecten van deze disruptieve technologie. Sinds de oprichting van TheServiceConcept in 2016 is het team gegroeid met gepassioneerde experts, hebben wij in verschillende sectoren de meerwaarde in kaart gebracht en bereiden we ze voor op een snel veranderend landschap. 

Beter opgeleide mensen met minder leermeesters

De vakman van morgen moet wendbaar en flexibel ingezet kunnen worden, zodat organisaties snel kunnen inspelen op de golfbewegingen van de economie en behoefte van de arbeidsmarkt. Hierdoor moet er efficiënt worden getraind en omgeschoold. Er moet toegang zijn tot de nodige kennis en ervaring op ieder moment. Iets nu vaak niet lukt.

Virtuele Leermeesters is ontwikkeld als oplossing voor het tekort aan leermeesters en goed opgeleid personeel in de sector. Bovendien wordt door de vergrijzing in de sector het tekort versterkt, waarmee er ook veel kennis verloren gaat. De problemen zijn zo groot dat er een nieuwe aanpak nodig is waarbij we beter gebruik maken van bestaande kennis, moderne techniek, ervaring en de inzet van innovatieve communicatiemiddelen.

Op maat voor de bouw

Virtuele Leermeesters is meer dan software en technologie, het gaat meer om de verandering die je ermee te weeg wil brengen en de acceptatie binnen de bestaande structuren. Voor een brede acceptatie binnen uw organisatie en om er voor te zorgen dat de applicatie voldoet aan de wensen van de gebruikers passen we een methode toe genaamd “Gilde 2.0”. Met Gilde 2.0 slaan we een brug tot bestaande kennis, ervaring en de vakman van vandaag naar de virtuele ondersteuning en technologie die de vakman van morgen nodig heeft. Wij zien dat er veel toepassingen worden ontwikkeld die niet aansluiten op de belevingswereld en de behoefte van de gebruikers. Door het gebruik van Gilde 2.0 en de actieve betrokkenheid van leermeesters en leerlingen bij de ontwikkeling en het testen van de toepassing zorgen we ervoor dat uw investering leidt tot de meerwaarde die uw organisatie nodig heeft.

Door het gebruik van de technologie maken we de sector aantrekkelijk voor nieuwkomers. Zo zijn we, in combinatie met de kennis en ervaring van de vakman, in staat de tekorten in de sector aan te pakken. Met focus op veiligheid en voorkomen van fouten in het werkveld.

Afgezet tegen traditioneel lesmateriaal hebben wij met onze toepassing een 64% betere leerprestatie gerealiseerd

Wie helpt ontwikkeling doorontwikkelen?

Virtuele Leermeesters heeft als doel om kennis en ervaringsoverdracht te versnellen en flexibiliteit en inzetbaarheid van (nieuwe) medewerkers te verhogen. Met onze toepassingen op basis van innovatieve technologie verkorten wij opleidings-, trainings-, en inwerktijd. Wij zijn op zoek naar samenwerkingspartners die Virtuele Leermeesters willen helpen doorontwikkelen en in de markt zetten.

Meer weten over Virtuele Leermeesters of hoe we leermeesterschap op afstand mogelijk hebben gemaakt voor de installatiebranche? Bekijk dan onze website of neem contact met ons op!

Contact

TheServiceConcept.com
Averell van den Bos
Telefoon: 010 - 818 68 33
E-mail: info@theserviceconcept.com

Gerelateerde innovaties

Bekijk alle innovaties
Vraag | Kennis, Launching customers
Emissieloos grondverzet

Emissieloos grondverzet

Verwisselbare accupakketten

24/7 emissieloos grondverzet. Ploegam en Staad (Doosan) maken het mogelijk: elektrische zware GWW-machines

Vraag | Launching customers, Samenwerking
Matchmaking bij aanbestedingen

Matchmaking bij aanbestedingen

Efficiënt calculeren

De platformtechnologie van Calculatiepool helpt calculatiekosten te verlagen en slagingskansen te vergroten.

Vraag | Launching customers
RAMAC: een duurzaam alternatief voor betonmortel

RAMAC: een duurzaam alternatief voor betonmortel

Nieuwe generatie betonmortel

De SQAPE-technologie is een methode om beton te produceren zonder cement. Duurzaam en met unieke bouwtechnische eigenschappen.

© Koninklijke Bouwend Nederland