Meer praten én verdienen

Vraag | Launching customers, Samenwerking

Samenwerken wordt gezien als één van de grootste beïnvloedbare risico’s van het voorbereiden en uitvoeren van projecten in de bouw en infra. Nadat de afspraken zijn gemaakt, ligt bij ketenpartners vaak de focus op het behalen van de eigen individuele productie en niet op het projectbelang. Daardoor houden ketenpartners vaak te weinig rekening met elkaar. En dat leidt weer tot minder betrokkenheid, suboptimale kwaliteit, vermijdbare faalkosten, te weinig aandacht voor veiligheid en werkplezier en gebrekkige marges.
Wat dat precies kost is niet aan te wijzen. Maar wat beter samenwerken oplevert wél: IMPACT realiseerde in een pilotproject een besparing van 2,5% van de omzet.

Wij zijn IMPACT

Wij zijn 7 professionals met ervaring in de bouw en infra. Een sector die een geweldige bijdrage levert aan Nederland. Vol vakmannen en -vrouwen. Onder het mom van ‘niet lullen, maar poetsen’ zijn zij allemaal keihard aan het werk om Nederland beter en mooier te maken. Daarbij staan ze onvoorwaardelijk voor hun eigen deel van het proces. Maar het is een hele toer om al die delen tot één geheel te smeden. En waar dat niet goed lukt, ontstaan faalkosten. Discussies. Irritaties. Soms zelf demotivatie.

Dat vinden wij doodzonde. En onnodig. Wij geloven dat je de samenwerking bij de uitvoering van een project net zo professioneel moet organiseren als het vakwerk zelf. Als alle ketenpartners actief betrokken zijn bij het eindproduct, dan ontstaat commitment. En van daaruit ideeën voor verbetering. Die van iedereen kunnen komen en die ook serieus genomen worden.

IMPACT wil samenwerking en respect tussen verschillende ketenpartners bewerkstelligen. Een cultuurverandering dus. Want het verbeteren van de samenwerking gaat hand in hand met verbeteren van prestaties. IMPACT wordt ondersteund door de organisaties waar wij werken. Bouwend Nederland, Bureau HTM, CROW, Dura Vermeer, DURVT en Maarssens Bouwbedrijf. Als IMPACT hebben we geen commercieel belang. We zijn geen stichting of bedrijf. We starten wel pilots. We leggen onze werkwijze uit aan wie het horen wil. En we brengen partijen bij elkaar. Zodat de werkwijze wortel kan schieten in de praktijk. Wij zien onszelf als katalysator. Een kleine toevoeging aan de sector, waardoor samenwerkingsprocessen sneller gaan lopen. Met groot gevolg. Blijkt in de praktijk.

Voormannen als motor

Wat doen we anders? We helpen de mannen en vrouwen op de bouwplaats en in de keet. Geen advies op papier, maar samen direct verbeteren. Met veel aandacht voor hoe we met elkaar omgaan en elkaar kunnen helpen. Hart van de methode: de voormannen van alle ketenpartners. Zij ontmoeten elkaar tweewekelijks onder professionele begeleiding van ervaren trainers, om alle problemen en irritaties, maar ook alle positieve zaken, op tafel te leggen en uit te spreken. Vooraf worden de effecten in euro’s geraamd en een doelstelling geformuleerd die aansluit op de behoefte van de professionals op de werkvloer. De samenwerking wordt regelmatig gemeten en er zijn teamafspraken gemaakt over hoe de teamleden met elkaar omgaan in dit werk. Van een groepje langs elkaar heen werkende specialisten is op deze manier een hecht team gesmeed. Waardoor zowel het werkplezier als de productiviteit is gestegen.

Keiharde besparingen door ‘soft skills’

Op het woningbouwproject ‘Tudorpark’ in Hoofddorp realiseert Dura Vermeer samen met een grote groep ketenpartners 1200 woningen. In het najaar van 2019 kwam hier gedurende vier maanden elke twee weken een kernteam van voormannen bijeen. De opdracht: 2% effectiever werken door optimalisaties, en zo in drie jaar een aantoonbare besparing van meer dan 0,5% van de omzet verdeeld over de ketenpartners.
Resultaat: De drie concrete verbetertrajecten leveren de komende drie jaar een besparing op van 2,5% van de omzet. De ervaren samenwerking steeg van een 5,7 naar een 7,0.

Mentaliteitsverandering

Dat beaamt ook cv-installateur Erik Boon. Wanneer hij tegenwoordig in een woning op de bouwplaats komt om een vloerverwarming aan te leggen, kan hij meteen aan de slag. Dat was wel anders toen samenwerking nog niet bovenaan de agenda stond. “Het is vaak de dagelijkse praktijk in de bouw, hè? Ieder voor zich, dat is de mentaliteit. Terwijl we toch echt met z’n allen aan één project werken: van timmerman, metselaar en stukadoor tot schilder en cv-installateur. De kracht is dat mensen van verschillende disciplines in de bouw dingen durven te zeggen tegen elkaar.” Bouwplaatsmanager Gideon Noordzij van Dura Vermeer: “Mensen keken alleen maar naar wat er fout ging en wat er allemaal moest gebeuren, nu kijken we naar de manier waarop we samen de dingen aanpakken en hoe we het gesprek daarover voeren. De keten neemt veel meer samen de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat. De sfeer op de bouwplaats is nu open en goed, er wordt respectvol met elkaar om gegaan. Het heeft heel veel effect. Het werkt veel beter dan een teamuitje.”

Voordelen van IMPACT

  • Meer betrokkenheid
  • Betere kwaliteit
  • Betere prestaties
  • Minder faalkosten
  • Meer veiligheid
  • Meer werkplezier
  • Aantrekkelijker sector
  • Hogere marges

Pilot in de infratechniek gezocht

Technisch is alles haalbaar. Maar dan moet de cultuur wel meewerken. In de hele bouwkolom. En daar valt nog veel te verbeteren. De droom is dat deze verbeterslag in hele sector gerealiseerd wordt. Dat écht samenwerken de norm wordt. Najaar 2020 start eenzelfde traject bij MBB te Maarssen. Voor een derde pilot wordt gezocht naar een infrabedrijf dat in 18 weken het allerbeste uit zijn keten wil halen.

 

Contact

Bouwend Nederland
Joppe Duindam
Telefoon: 06 5137 3360
E-mail: j.duindam@bouwendnederland.nl

Gerelateerde innovaties

Bekijk alle innovaties
Vraag | Kennis, Launching customers
Emissieloos grondverzet

Emissieloos grondverzet

Verwisselbare accupakketten

24/7 emissieloos grondverzet. Ploegam en Staad (Doosan) maken het mogelijk: elektrische zware GWW-machines

Vraag | Launching customers, Samenwerking
Matchmaking bij aanbestedingen

Matchmaking bij aanbestedingen

Efficiënt calculeren

De platformtechnologie van Calculatiepool helpt calculatiekosten te verlagen en slagingskansen te vergroten.

Vraag | Launching customers
RAMAC: een duurzaam alternatief voor betonmortel

RAMAC: een duurzaam alternatief voor betonmortel

Nieuwe generatie betonmortel

De SQAPE-technologie is een methode om beton te produceren zonder cement. Duurzaam en met unieke bouwtechnische eigenschappen.

© Koninklijke Bouwend Nederland