De winst van beter organiseren

Slimme logistieke oplossing

Vraag | Kennis, Launching customers

Minder ritten naar de bouwplaats, minder transportkosten, minder uitstoot van C02 en stikstof én een snellere bouwtijd. Dat zijn de bewezen voordelen van de BouwHub, de nieuwe bouwlogistieke standaard van VolkerWessels. Interessant dus voor projectontwikkelaars, bouwers, toeleveranciers en overheden.

Optimale bouwlogistiek via de BouwHub

Bouwers rijden jaarlijks 9 miljard kilometers, waarvan 1,2 miljard in binnensteden. De beladingsgraad is gemiddeld maar 40%. Dat kan anders, met de BouwHub. De BouwHub van VolkerWessels is een plek aan de rand van de stad van waaruit alle bouwlogistieke stromen, van ruwbouw tot en met afbouw, worden gecoördineerd en gemonitord. Toeleveranciers leveren er hun vracht af, zonder te hoeven wachten. Alle bouwmaterialen worden er gebundeld tot werkpakketten voor de dagelijkse productie. Die pakketten gaan efficiënt naar de bouwplaats en komen terecht op de juiste plek. Op de BouwHub worden ook producten geprefabriceerd. Bouwplaatsmedewerkers parkeren er hun auto en worden met busjes naar de bouwplaats gebracht. Daar kunnen ze direct aan de slag: alles staat al klaar. De busjes nemen op de weg terug naar de BouwHub afval van de bouwplaats mee.

Snelle groei

Sinds de opening van onze eerste BouwHub in Utrecht in 2015 is het hard gegaan. Het concept is samen met ketenpartners verder doorontwikkeld en naast VolkerWessels ondernemingen maken ook steeds meer collega-bouwers en verschillende leveranciers gebruik van deze logistieke overslaglocaties aan de rand van de stad. Tegenwoordig ook in Amsterdam en Groningen en eind 2021 naar verwachting ook in Eindhoven en Rotterdam. Wij geloven dat dit concept onmisbaar is om in de toekomst te kunnen blijven bouwen in stedelijk gebied. De verdere uitrol en het gebruik van de Bouwhubs is dan ook een van de zes duurzaamheidsdoelstellingen voor 2025.

Ron Frazer, directeur van VolkerWessels Materieel & Logistiek en ambassadeur van het eerste uur, geeft een kijkje achter de schermen. Bekijk hieronder de film over de BouwHub.

Schoner, sneller, goedkoper

Sinds 2016 wordt vanuit de BouwHub in Utrecht Lage Weide een groot aantal projecten in Utrecht bediend - van VolkerWessels én van andere bouwers. Samen met TNO is veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van de BouwHub. Hier zijn significante besparingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsproductiviteit, het aantal vrachtbewegingen, beladingsgraad en wachttijden vastgesteld. Voor vier grote projecten rondom Hoog Catharijne is het zo gelukt om het aantal vrachtbewegingen met 75 procent terug te dringen ten opzichte van de traditionele situatie. Ook zijn materialen, bijvoorbeeld isolatiemateriaal dat bij een project overbleef, ingezet voor andere projecten.

Social return

Ook in Amsterdam geven wij invulling aan social return door de samenwerking met Level-5. Op de BouwHub worden reststromen bouwafval ter plekke verwerkt tot nieuwe producten, die weer terecht komen in bijvoorbeeld de stad waar gesloopt wordt. De BouwHub draagt zo bij aan het behalen van ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Daarnaast sluit het concept van VolkerWessels Bouwmaterieel naadloos aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen van dit moment maar ook bij de visie van VolkerWessels.

Samen schoner en slimmer bouwen

Hoe beter we in de keten met elkaar samenwerken, hoe minder overlast we de binnenstad bezorgen en hoe schoner en slimmer we kunnen bouwen. Wij voorzien dan ook dat, in navolging van Utrecht, de behoefte aan bouwlogistieke hubs aan de rand van grote steden alleen maar zal gaan toenemen. Wij gaan dan ook investeren in de ontwikkeling en realisatie van meer BouwHubs in Nederland. In Amsterdam staat inmiddels onze circulaire BouwHub, onlangs is het convenant Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) getekend met de gemeente Rotterdam en de logistieke sector.

Het is onze ambitie om de BouwHubs uit te rollen in alle stedelijke gebieden waar een positieve business case bestaat. Neem contact met ons op als u geïnteresseerd bent!

VolkerWessels Materieel & Logistiek

Contact

VolkerWessels Materieel & Logistiek
Mark Dudink
Telefoon: 06 5339 0244
E-mail: mdudink@bouwhub.nl

Gerelateerde innovaties

Bekijk alle innovaties
Vraag | Kennis, Launching customers
Emissieloos grondverzet

Emissieloos grondverzet

Verwisselbare accupakketten

24/7 emissieloos grondverzet. Ploegam en Staad (Doosan) maken het mogelijk: elektrische zware GWW-machines

Vraag | Launching customers, Samenwerking
Matchmaking bij aanbestedingen

Matchmaking bij aanbestedingen

Efficiënt calculeren

De platformtechnologie van Calculatiepool helpt calculatiekosten te verlagen en slagingskansen te vergroten.

Vraag | Launching customers
RAMAC: een duurzaam alternatief voor betonmortel

RAMAC: een duurzaam alternatief voor betonmortel

Nieuwe generatie betonmortel

De SQAPE-technologie is een methode om beton te produceren zonder cement. Duurzaam en met unieke bouwtechnische eigenschappen.

© Koninklijke Bouwend Nederland