Leerruimte

Ruimte voor innovatie binnen lopende contracten

Vraag | Launching customers

In normale beheercontracten ligt (sterk) de focus op het uitvoeren van het gevraagde beheer en onderhoud. Dit stimuleert de aannemer binnen een lopend contract niet om te innoveren. Door het concept Leerruimte mee aan te besteden, geeft RWS de opdrachtnemer gelegenheid om zowel het reguliere werk uit te voeren als nieuwe ideeën te testen. Zo krijgen innovaties een kans om door te ontwikkelen. En door te groeien naar realistische oplossingen die Rijkswaterstaat en andere opdrachtgevers kunnen uitvragen.

Gelijkwaardig partnerschap

Overheid, aannemer en kennisinstelling werken binnen de Leerruimte als driehoek samen op basis van gelijkwaardig partnerschap. Het Leerteam legt de verzamelde kennis vast in een opgavekaart en een innovatiekaart. De gezamenlijk uitgewerkte validatie-prestatie-indicator (VPI) legt bovendien de resultaten vast waarmee de aannemer een referentie in handen heeft voor vervolgprojecten. Voor grotere onderwerpen kan het Leerteam een Innovatieteam instellen die dat onderwerp trekt. De Leerruimte is uniek – niet voor niets won het model in 2015 de tweede prijs van de internationale Public Procurement of Innovation Award voor de meest innovatieve aanbesteding.

Voorwaarden voor succes

De Leerruimte is als standaard Annex ondergebracht bij de Prestatiecontracten van Rijkswaterstaat. De Annex Leerruimte kan altijd geactiveerd worden gedurende de loop van het contract, ook door de opdrachtnemer.
Om een Leerruimte daadwerkelijk te laten functioneren is er naast de contracttekst, een opdrachtgever met ambitie en een IPM-team, ook bezetting nodig voor het leerteam. Dat vraagt 1 dag per week van elke partij. Men moet investeren in het opbouwen van de samenwerkingsrelatie, zodanig dat je gelijkwaardig kunt samen- werken. Ook als het spannend wordt.

Vele voordelen

Bij de start van het Prestatiecontract IJssel/Twentekanalen in 2015 is de Leerruimte ingezet om innovatie in beheer en onderhoud van rivierbeheer vorm te geven. De eerste ervaringen zijn veelbelovend. Meerdere innovaties zijn door de effectieve samenwerking versneld tot ontwikkeling gekomen. Partners die zelf geen grote investeringen kunnen doen, zoals het MKB, konden aanhaken. Studenten mochten ideeën inbrengen. En kennisinstellingen verzamelden in korte tijd veel nieuwe informatie, bijvoorbeeld over riviergedrag en rivierbeheer. Zo ontstonden nieuwe ideeën, zoals het inzetten van de flexibele krib, en niet alleen voor oeverbescherming. De eerste praktijkproef is eind november 2019 gestart met de aanleg van drie kribben in de IJssel bij Kampen, nu gaan de flexibele kribben Europees. Er is een samenwerking aangegaan met EU-partners waaronder ViaDonau (het Oostenrijkse RWS).

De eerste leerruimte-‘proof of concept’ is dus een succes. Dat biedt perspectieven voor andere prestatiecontracten en andere contractvormen en voor andere overheden.

De toekomst

Op basis van de evaluatie en ervaringen van de pilot Leerruimte wordt er gewerkt aan de update van de Leerruimte in de prestatiecontracten, het uitvragen en activeren van Leerruimtes in meer

Prestatiecontracten en in andere contracttypen. Daarop hoeven partijen echter niet te wachten: De Leerruimte is ontstaan binnen het programma Self Supporting River System, maar is veel breder toepasbaar, zeker met de digitale handreiking. Dankzij de concrete stappen, planningen, tips en checklists wordt duidelijk hoe de leerruimte ook in jouw praktijk kan bijdragen aan innovatie. De handreiking beschrijft ervaringen, maar schrijft niet voor. Innoveren vraagt maatwerk.

Bekijk de handreiking Leerruimte

Kenmerken

Contact

De Leerruimte
Yuri Wolf
Telefoon: 06-5259 9779
E-mail: yuri.wolf@rws.nl

Gerelateerde innovaties

Bekijk alle innovaties
Vraag | Launching customers
Bouwen met een ballon

Bouwen met een ballon

Creatief, snel, licht en duurzaam bouwen met gewelfde vormen.

Met de BetonBallon-bouwmethodiek® is het mogelijk om snel en efficiënt bijzondere constructies en grote besparingen te realiseren. Creatief en duurzaam bouwen met gewelfde vormen.

Vraag | Samenwerking
Dun en superisolerend glas

Dun en superisolerend glas

Dun glas met hoge isolatiewaarde

Glas met een hoge isolatiewaarde, dat ook bijzonder dun is: dat is FINEO vacuümglas van AGC. Zonder ontsierende dop voor vacuümevacuatie.

Vraag | Kennis, Launching customers
Streetview voor de bouwplaats

Streetview voor de bouwplaats

Compleet 3D-beeld van de bouwplaats op afstand

Maak zelf eenvoudig en snel een 360° beeld van de bouwplaats. Met OpenSpace heeft u altijd en overal inzicht in de voortgang met foto’s, plattegronden, notities en koppelingen met bijvoorbeeld BIM.

© Koninklijke Bouwend Nederland