Vervanging en renovatie infra- en kunstwerken

De veroudering en intensievere belasting van wegen, spoor en vaarwegen in Nederland leidt ertoe dat er de komende jaren veel nodig is om de infrastructuur vitaal te houden. Hoe kan digitalisering daarbij helpen en is dat genoeg? Sinds de jaren ’60 is het verkeer verachtvoudigd en zijn vrachtwagens veel zwaarder beladen. Die verzwaring betekent een belasting en slijtage van kunstwerken die over het algemeen groter is dan bij het aanleggen was voorzien. Het gaat hierbij om grote aantallen, al lijkt niemand precies te weten hoeveel. De Roadmap en TNO spreken over 40.000 bruggen en viaducten, CROW-CUR schat dat er 55.000 bruggen en viaducten zijn in Nederland.

Vlog over vervanging en renovatie van infra- en kunstwerken

Vlogger Manuel Venderbos gaat op jacht naar innovaties op het gebied van infrastructuur. Welke uitvindingen zijn er anno 2020 op de markt om de vervanging en renovatie van onze kunstwerken en infrastructuur te ondersteunen?

Verder lezen

© Koninklijke Bouwend Nederland